SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ninh Thuận đề xuất bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch (02/02/2017)Nhà máy điện gió Phước Minh đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương triển khai, khảo sát nghiên cứu đánh giá tiềm năng gió để lập dự án điện gió tại địa bàn xã Phước Minh, Phước Ninh tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi được chấp thuận, đến nay, chủ đầu tư đã tiến hành khảo sát đo gió và hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư dự án.

Theo phê duyệt, dự án có công suất 48,3MW, bao gồm 23 tuabin nằm trên diện tích đất khảo sát là 712,8 ha. Tổng vốn đầu tư vào khoảng trên 1.660 tỷ đồng. Trong đó vốn tự có là 333 tỷ đồng, chiếm 20%, còn lại là vốn vay.

Dự án Nhà máy điện gió Phước Minh thuộc khu vực tiềm năng gió tương đối tốt của tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, hiện dự án này chưa có trong danh mục các dự án điện gió phát triển giai đoạn đến năm 2020 của Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị bổ sung dự án này vào quy hoạch để chủ đàu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đến năm 2020, Ninh Thuận dự kiến phát triển điện gió tại 12 điểm với quy mô 220MW.Trên địa bàn tỉnh thời gian qua có một số điểm tiềm năng giá lớn, có thể được xem xét bổ sung vào quy hoạch.

Bên cạnh đó, một số vị trí đã có trong quy hoạch được duyệt nhưng đến nhà đầu tư chậm tiến độ triển khai do không có khả năng thực hiện. UBND tỉnh đã rà soát và thu hồi chủ trương đầu tư một số dự án và sắp tới sẽ tiếp tục rà soát thu hồi một số dự án không có khả năng triển khai.

NangluongVietnam Online