SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petro Vietnam xây dựng các kịch bản ứng phó giá dầu giảm (05/01/2015)

Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) đã đưa ra 6 kịch bản về giá dầu giảm, đồng thời sẽ bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2015, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Chiều 30/12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã tổ chức họp báo công bố tình hình hoạt động của toàn Tập đoàn trong năm 2014. Theo ông Lê Minh Hồng- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, từ tháng 10/2014, giá dầu giảm sâu không theo quy luật đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí trong năm 2014 đạt 745,5 ngàn tỷ đồng.

Nộp ngân sách vượt 1,77 tỷ USD

Với nỗ lực của toàn ngành và với những quyết sách đúng đắn, năm 2014, PetroVietnam đã gia tăng trữ lượng dầu khí, đạt 48,11 triệu tấn quy đổi, bằng 137,5% kế hoạch năm. Tập đoàn đã ký 6 hợp đồng dầu khí mới, 4 thỏa thuận, có 9 phát hiện dầu khí mới và đưa 8 mỏ/công trình vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu về đích trước kế hoạch 22 ngày, đạt 27,6 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 17,39 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 10,20 tỷ m3, bằng 107,4% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu sản xuất điện, đạm, xăng dầu cũng về đích sớm, và đều đạt trên 100% kế hoạch.

Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì phát triển, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2014 đạt 240,7 ngàn tỷ đồng bằng 109% kế hoạch, chiếm 32% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Năm 2014, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 ngàn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46 ngàn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của Vietsovpetro thì đạt 54,4 ngàn tỷ đồng), bằng 115% kế hoạch năm. Năm 2014, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 178,1 ngàn tỷ đồng, vượt 37,6 ngàn tỷ đồng (tương đương vượt 1,77 tỷ USD) so với kế hoạch.

Xây dựng các kịch bản ứng phó với giá dầu giảm

Tập đoàn Dầu khí đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2015 theo các phương án giá dầu 100, 90, 80, 70, 65, 60 USD/thùng. Theo đó, kịch bản cao nhất, mức 100USD thì với sản lượng khai thác năm tới khoảng 26,6 triệu tấn, tổng doanh thu của Tập đoàn khoảng 718.400 tỷ đồng, trong đó nộp về ngân sách là 159.000 tỷ. Trong khi với kịch bản giá dầu 60 USD, hai chỉ tiêu này lần lượt là 515.000 tỷ đồng doanh thu và 104.000 tỷ đồng nộp ngân sách.

Dù đưa ra 6 kịch bản, song Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Xuân Sơn cho hay, Tập đoàn dự báo giá dầu sẽ xoay quanh mốc 70USD mỗi thùng. Với mức giá này, doanh thu của Tập đoàn sẽ giảm từ 745.500 tỷ đồng trong năm 2014 xuống còn 562.500 tỷ đồng năm tới. Trả lời câu hỏi, liệu giá dầu giảm có ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách năm 2015, Chủ tịch PetroVietNam Nguyễn Xuân Sơn phân tích, giá dầu lên thì thu ngân sách trực tiếp từ dầu thô tăng, giá xuống thì thu trực tiếp giảm, nhưng tính tổng thu của nền kinh tế thì chưa chắc giảm vì thu ở nhiều nguồn khác tăng lên.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cũng cho biết, phần lớn các mỏ của PetroVietNam có chi phí khai thác từ 30 đến 37USD mỗi thùng. Nhưng khi giá dầu vẫn ở mức dưới 60 USD như hiện nay thì Tập đoàn sẽ cắt giảm sản lượng của một vài mỏ có chi phí khai thác trên 60 USD/thùng. Hiện có khoảng 4 mỏ nhỏ với tổng trữ lượng 450 ngàn tấn, nên dù có cắt giảm cũng sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng theo kế hoạch. Dự kiến trong năm tới, tổng lượng dầu quy đổi mà Tập đoàn sẽ khai thác khoảng 26,6 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với thực hiện năm 2014.

Mặt khác, giá dầu giảm cũng là cơ hội để PetroVietnam đầu tư mua mỏ mới. Theo Chủ tịch PetroVietNam, do vừa qua giá dầu giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn phải bán mỏ. PetroVietNam xác định đây là cơ hội để đầu tư, những mỏ dầu khí có triển vọng ở nước ngoài để gia tăng trữ lượng.

Nộp ngân sách vượt 1,77 tỷ USD

Với nỗ lực của toàn ngành và với những quyết sách đúng đắn, năm 2014, PetroVietnam đã gia tăng trữ lượng dầu khí, đạt 48,11 triệu tấn quy đổi, bằng 137,5% kế hoạch năm. Tập đoàn đã ký 6 hợp đồng dầu khí mới, 4 thỏa thuận, có 9 phát hiện dầu khí mới và đưa 8 mỏ/công trình vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu về đích trước kế hoạch 22 ngày, đạt 27,6 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 17,39 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 10,20 tỷ m3, bằng 107,4% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu sản xuất điện, đạm, xăng dầu cũng về đích sớm, và đều đạt trên 100% kế hoạch.

Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì phát triển, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2014 đạt 240,7 ngàn tỷ đồng bằng 109% kế hoạch, chiếm 32% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Năm 2014, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 ngàn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46 ngàn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của Vietsovpetro thì đạt 54,4 ngàn tỷ đồng), bằng 115% kế hoạch năm. Năm 2014, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 178,1 ngàn tỷ đồng, vượt 37,6 ngàn tỷ đồng (tương đương vượt 1,77 tỷ USD) so với kế hoạch.

Xây dựng các kịch bản ứng phó với giá dầu giảm

Tập đoàn Dầu khí đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2015 theo các phương án giá dầu 100, 90, 80, 70, 65, 60 USD/thùng. Theo đó, kịch bản cao nhất, mức 100USD thì với sản lượng khai thác năm tới khoảng 26,6 triệu tấn, tổng doanh thu của Tập đoàn khoảng 718.400 tỷ đồng, trong đó nộp về ngân sách là 159.000 tỷ. Trong khi với kịch bản giá dầu 60 USD, hai chỉ tiêu này lần lượt là 515.000 tỷ đồng doanh thu và 104.000 tỷ đồng nộp ngân sách.

Dù đưa ra 6 kịch bản, song Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Xuân Sơn cho hay, Tập đoàn dự báo giá dầu sẽ xoay quanh mốc 70USD mỗi thùng. Với mức giá này, doanh thu của Tập đoàn sẽ giảm từ 745.500 tỷ đồng trong năm 2014 xuống còn 562.500 tỷ đồng năm tới. Trả lời câu hỏi, liệu giá dầu giảm có ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách năm 2015, Chủ tịch PetroVietNam Nguyễn Xuân Sơn phân tích, giá dầu lên thì thu ngân sách trực tiếp từ dầu thô tăng, giá xuống thì thu trực tiếp giảm, nhưng tính tổng thu của nền kinh tế thì chưa chắc giảm vì thu ở nhiều nguồn khác tăng lên.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cũng cho biết, phần lớn các mỏ của PetroVietNam có chi phí khai thác từ 30 đến 37USD mỗi thùng. Nhưng khi giá dầu vẫn ở mức dưới 60 USD như hiện nay thì Tập đoàn sẽ cắt giảm sản lượng của một vài mỏ có chi phí khai thác trên 60 USD/thùng. Hiện có khoảng 4 mỏ nhỏ với tổng trữ lượng 450 ngàn tấn, nên dù có cắt giảm cũng sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng theo kế hoạch. Dự kiến trong năm tới, tổng lượng dầu quy đổi mà Tập đoàn sẽ khai thác khoảng 26,6 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với thực hiện năm 2014.

Mặt khác, giá dầu giảm cũng là cơ hội để PetroVietnam đầu tư mua mỏ mới. Theo Chủ tịch PetroVietNam, do vừa qua giá dầu giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn phải bán mỏ. PetroVietNam xác định đây là cơ hội để đầu tư, những mỏ dầu khí có triển vọng ở nước ngoài để gia tăng trữ lượng.