SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petrovietnam ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện với tỉnh Nam Định (21/03/2011)

Ngày 18/3/201, tại Nam Định, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam định đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm tăng cường khả năng hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tại tỉnh Nam Định.

Theo Thỏa thuận, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Tập đoàn tự đầu tư hoặc phối hợp cùng các doanh nghiệp của tỉnh Nam Định và các doanh nghiệp trong nước đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp của Tập đoàn sẽ đầu tư phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh như: mạng lưới kinh doanh xăng dầu, phân bón và LPG; đầu tư xây dựng các khu đô thị dịch vụ thương mại và tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nam Định thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Trước mắt, trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh Nam Định, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung triển khai thực hiện một số dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh Nam Địnhnhư sau:

1 - Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Tổng hợp Dầu khí (PVTex) phối hợp với Vinatex và các đơn vị liên quan thành lập ngay Công ty Cổ phần để triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy kéo sợi giai đoạn 1 công suất 6 vạn cọc sợi;

2 - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) phối hợp với Vinatex và các đơn vị liên quan thành lập ngay Công ty Cổ phần để đầu tư xây dựng 01 khách sạn tiêu chuẩn 05 sao trên diện tích đất Nhà máy Dệt Nam Định;

3 - Tổng Công ty CP Phân bón và hoá chất Dầu khí (PVFCCo.) triển khai đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp;

4 - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) chủ trì và phối hợp với Công ty Thiên Trường triển khai đầu tư Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định;

5 - Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) nghiên cứu và đầu tư tổng kho xăng dầu tại Khu kinh tế Ninh Cơ;

6 - Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) nghiên cứu đầu tư cảng nước sâu tại Khu kinh tế Ninh Cơ;

Về phía mình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết nhanh chóng các thủ tục cần thiết cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong việc nghiên cứu lựa chọn dự án đầu tư, giải phóng, bàn giao mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đất đai để triển khai thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ, trước mắt là giới thiệu địa điểm thuận lợi cho 06 dự án nêu trên.

Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Tp Nam Định theo quy hoạch của Tỉnh. Tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, có cơ chế, chính sách ưu đãi cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các thủ tục chuẩn bị đầu tư được triển khai thuận lợi, đặc biệt trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư mới.

Tỉnh Nam Định cũng tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp của tỉnh trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu; tạo điều kiện để các đơn vị phát triển mạng lưới phân phối phân bón, LPG và xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Tập đoàn phát triển chương trình sử dụng năng lượng sạch (LPG, CNG, xăng E5 ) thay thế cho nhiên liệu truyền thống, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu xã hội.

Nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác toàn diện, ngay tại Lễ ký, các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí và các đơn vị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại Nam Định; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam định ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy phân bón tổng hợp; và ra mắt Công ty CP Sợi PVTex Nam Định./.

(Theo PVN)