SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petrovietnam – một năm gặt hái nhiều thắng lợi (26/01/2011)

Năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, bên cạnh những thuận lợi, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phải đối phó với nhiều thách thức mới. Với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, ngay từ cuối năm 2009, đầu năm 2010, Tập đoàn đã xây dựng và tổ chức thực hiện "Chương trình hành động", triển khai Nghị quyết số 03/NQ-CP và Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ.

Nhà máy đạm Phú Mỹ đưa hàng về nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tổ chức giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2010; phát động phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn, phấn đấu 'Về đích trước' tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Sau một năm phấn đấu quyết liệt, kết thúc năm 2010, niềm vui lớn đã đến với cán bộ, công nhân, viên chức, toàn Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch với một số mốc quan trọng: cuối tháng

10-2010 các chỉ tiêu: tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu và sản xuất điện đã 'Về đích trước'. Các chỉ tiêu khai thác khí, sản xuất đạm và sản xuất xăng, dầu hoàn thành vào cuối tháng 11, đến cuối tháng 12 hoàn thành kế hoạch khai thác dầu. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã đóng góp lớn vào tổng sản phẩm quốc dân và ngân sách Nhà nước. Tổng doanh thu đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm, tăng 59% so với năm 2009, tương đương 24% GDP cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước; doanh thu dịch vụ dầu khí đạt 152,5 nghìn tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch, tăng 58%, chiếm 32% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Nộp NSNN đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch năm, tăng 41% so với năm 2009, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách Nhà nước; thu ngoại tệ đạt 9,22 tỷ USD.

Trong năm 2010, Tập đoàn có bảy phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 43 triệu tấn quy đổi, bằng 123% kế hoạch năm. Đưa năm mỏ dầu khí mới (gồm ở trong nước ba và nước ngoài hai mỏ) vào khai thác. Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2010 đạt 24,41 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch, trong đó khai thác dầu đạt 15,01 triệu tấn và 9,4 tỷ m3 khí, Tập đoàn đạt mốc khai thác tấn dầu thô thứ 260 triệu. Cung cấp 9,29 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ, tăng 17% so với năm 2009; sản xuất và cung ứng cho hệ thống điện quốc gia 12,55 tỷ kW giờ, tăng 47% so với năm 2009, chiếm hơn 14% tổng sản lượng điện quốc gia; sản lượng đạm đạt 806 nghìn tấn, bằng 109% kế hoạch.

Năm 2010, trước tình hình biến động bất thường của thị trường xăng, dầu thế giới, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành đạt công suất cao, sản xuất 5,71 triệu tấn xăng, dầu; Nhà máy Condensate Phú Mỹ sản xuất 467 nghìn tấn, toàn Tập đoàn đã cung ứng cho thị trường 6,18 triệu tấn xăng, dầu các loại, bằng 126% kế hoạch năm, góp phần quan trọng bình ổn thị trường. Bằng sự phấn đấu quyết liệt, năm qua năng suất lao động bình quân của Tập đoàn đạt 10,5 tỷ đồng/người.

Để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, Tập đoàn đã giao cho Viện Dầu khí triển khai 42 đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức thành công Hội nghị Khoa học công nghệ quốc tế và Triển lãm thành tựu 35 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam... Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường, công tác kiểm tra PCCC, kiểm tra an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên. Với các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2010, Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 Chính phủ giao, doanh thu tăng bình quân 28%/năm, tương đương 18-20% GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 18,3%/năm, chiếm trung bình 28-30%/năm tổng thu NSNN; kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình 5%/năm...

Triển khai chiến lược đầu tư tăng tốc

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2015, vấn đề triển khai đầu tư các dự án trọng điểm Nhà nước và của ngành có ý nghĩa quyết định. Năm qua, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Năm 2010, toàn Tập đoàn đã đưa vào vận hành 36 công trình, khởi công mới 36 công trình/dự án, trong đó các dự án do Công ty mẹ - Tập đoàn trực tiếp đầu tư như: đưa vào vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene; khởi công dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Sông Hậu (giai đoạn 1), cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Quảng Bình. Các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy đạm Cà Mau, hạ tầng cơ sở dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Khu công nghiệp Long Sơn, Nhà máy lọc dầu số 3, dự án nhiệt điện Vũng Áng 1, Long Phú 1.

Song song với việc đầu tư phát triển các dự án ở trong nước, công tác mở rộng đầu tư ra nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo cao cấp các tập đoàn dầu khí các nước, đôn đốc triển khai thực hiện các hợp đồng dầu khí và các thỏa thuận hợp tác về dầu khí đã ký kết và triển khai ở nước ngoài; tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác có tiềm năng. Tập đoàn đã ký bảy hợp đồng dầu khí mới bao gồm sáu hợp đồng trong nước và một hợp đồng ở nước ngoài, ký hợp đồng thành lập và quản lý Công ty liên doanh khai thác dầu tại lô

Junin 2 - Vê-nê-xu-ê-la và ba thỏa thuận hợp tác đầu tư ở nước ngoài. Đạt được các thỏa thuận về định hướng hợp tác quan trọng với Gazprom và Zarubeznheft trong hợp tác đầu tư tại Nga, Việt Nam và nước thứ ba. Tổ chức hai Hội nghị xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản và Hàn Quốc, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án của Tập đoàn và các dự án của các đơn vị thành viên.

Song song với triển khai chiến lược đầu tư, Tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp. Tập đoàn đã hoàn thành chuyển đổi Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ 1-7-2010, thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐTV. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thành lập Trường đại học Dầu khí. Hiện nay, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc các doanh nghiệp trong Tập đoàn và của từng đơn vị thành viên. Tập đoàn đã triển khai cổ phần hóa Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty Petec và các thủ tục về hoạt động của Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro sau năm 2010. Đã niêm yết cổ phiếu của 11 đơn vị lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX và Hồ Chí Minh - HOSE; sáu đơn vị lên sàn giao dịch Upcom; hoàn thiện hồ sơ để niêm yết 13 đơn vị...

Tập đoàn đã tổ chức thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nhận một số đơn vị của Vinashin về PVN. Ngay sau khi tiếp nhận, Tập đoàn đã chỉ đạo tổng giám đốc các đơn vị tiến hành ngay những công việc cần thiết nhằm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, duy trì sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm, tiền lương cho người lao động. Triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh sáu tháng cuối năm 2010 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2011. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất; tổ chức tuyên truyền, động viên nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.

Triển khai quyết liệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011

Nhằm thực hiện cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị kết luận cùng với Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, Tập đoàn đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong đó năm 2011, gia tăng trữ lượng 30 - 35 triệu tấn quy đổi; khai thác dầu khí đạt 23,2 triệu tấn quy đổi; sản xuất 12,3 tỷ kW giờ điện; 740 nghìn tấn phân đạm và 5,6 triệu tấn xăng, dầu các loại; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 486 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 101,2 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động 10,8 tỷ đồng/người/năm.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện các giải pháp: xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao và bảo đảm duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ nhất. Tổ chức thực hiện Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện ba giải pháp đột phá gồm: quản lý, phát triển nguồn nhân lực và giải pháp khoa học công nghệ. Đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước và nước ngoài theo hợp đồng đã cam kết. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các khu vực còn mở đi đôi với đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai phát triển mỏ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai đề án nhằm sớm đưa các mỏ mới vào khai thác, bảo đảm kế hoạch sản lượng khai thác năm 2011. Vận hành an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy sản xuất Polypropylen Dung Quất, các hệ thống cấp khí, Nhà máy đạm Phú Mỹ, Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyster Đình Vũ, Hải Phòng, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 & 2, Điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2. Cung cấp tối đa sản lượng điện cho lưới điện quốc gia, chủ động cung ứng các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế như: phân đạm, khí hóa lỏng, xăng, dầu... tham gia tích cực bình ổn thị trường trong nước. Tiếp tục rà soát và tái cơ cấu các đơn vị phù hợp với thực tế; tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao đời sống và thu nhập cho CBCNV, tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'...

Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XI, vào những ngày đầu Xuân trên các công trường, nhà máy, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành dầu khí đang bước vào một năm lao động sáng tạo với năng suất và chất lượng cao nhất, góp sức cùng cả nước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Đối với công tác an sinh xã hội, trong năm 2010, Tập đoàn hỗ trợ xây dựng 14.292 nhà đại đoàn kết với số tiền 102 tỷ đồng; hỗ trợ giáo dục 126 tỷ đồng (trong đó xây dựng 27 công trình trường học với số tiền hơn 121 tỷ đồng); hỗ trợ y tế và xây dựng bệnh viện 23 tỷ đồng; xây dựng các chương trình biển đảo 180 tỷ đồng, hỗ trợ khắc phục bão lũ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác là 102 tỷ đồng... tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2010 hơn 714,4 tỷ đồng, bằng 143% so với số tiền cam kết cả năm 2010 (500 tỷ đồng). Tính chung 5 năm 2006 - 2010 tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội của Tập đoàn hơn 1.880 tỷ đồng.

(Theo Nhandan.com.vn)