SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petrovietnam: Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 2011 (13/04/2011)

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2011, ngay từ tháng 11-12/2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã giao kế hoạch năm cho từng đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 196 và 1893 thực hiện Nghị quyết số 2 và 11 của Chính phủ với nhiều giải pháp phù hợp. Nhờ đó, quý 1/2011, Tập đoàn đã đạt kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh.
* Các chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2010.
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, ông Đinh La Thăng cho biết: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 151,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch năm, tăng 59,4% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước quý I đạt 36,5 nghìn tỷ đồng, tăng 35,0% so với cùng kỳ. Thu ngoại tệ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Ký 2 hợp đồng dầu khí mới trong nước. Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2011 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó sản lượng khai thác dầu thô đạt 3,68 triệu tấn, khí đạt 2,33 tỷ m3. Sản lượng bán dầu thô đạt 3,65 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 1,96 triệu tấn, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 1,56 triệu tấn, bán dầu thô khai thác ở nước ngoài 131 nghìn tấn; cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 2,31 tỷ m3 khí khô, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Cung cấp cho lưới điện quốc gia 3,76 tỷ KWh, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ 8 ngày, tổ máy số 2 vượt tiến độ 22 ngày, bổ sung cho lưới điện quốc gia trên 275 triệu kWh trong quý I/2011. Sản xuất 218,4 nghìn tấn phân urê, triển khai bán hàng hỗ trợ giá đạm Phú Mỹ tại các tỉnh Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhằm hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả sau lũ, sớm phục hồi sản xuất vụ Đông Xuân 2010 - 2011. Sản phẩm từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất đạt 1,37 triệu tấn... Doanh thu dịch vụ dầu khí quý I đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, chiếm 30% tổng doanh thu toàn Tập đoàn
* Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2011
Giá dầu hiện tại giao động từ 100-112 USD/ thùng, dự kiến trung bình quý 2/2011 ở mức 100 USD/ thùng. Trên cơ sở thực hiện kế hoạch quý 1 và các chỉ tiêu kế hoạch 2011, trong quý 2/2011, Petrovietnam phấn đấu khai thác 5,68 triệu tấn dầu quy đổi (3,61 triệu tấn dầu thô, 2,17 triệu tấn khí), sản xuất 148 ngàn tấn urê, 3,85 tỉ Kwh điện, 1,56 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng doanh thu đạt 152.120 tỉ đồng, trong đó doanh thu ngoại tệ là 2620 triệu USD, nộp ngân sách 37.120 tỉ đồng.
Các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn là tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 196 và 1893 của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 2 và 11 của Chính phủ. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất. Đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo kế hoạch. Khai thác hiệu quả tàu địa chấn 2D; tổ chức đàm phán và ký các Hợp đồng dầu khí mới; từ tháng 7/2011 đưa 2 mỏ dầu mới vào khai thác (mỏ Chim Sáo và mỏ Dana lô SK305 - Malaysia); giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác của các Nhà thầu dầu khí, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng sơ đồ công nghệ và kế hoạch sản lượng khai thác đã được phê duyệt. Vận hành an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các hệ thống vận chuyển khí, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2. Giám sát, củng cố phát triển các kênh phân phối, bảo đảm cung cấp nhanh chóng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Tiếp tục rà soát dừng, giãn các dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách, khó khăn trong thu xếp vốn. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp KHCN, đào tạo và giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

(Theo Báo Tài nguyên& môi trường)