SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power nhận danh hiệu doanh nghiệp vì người lao động năm 2016 (31/10/2016)

Đây là năm thứ hai Lễ vinh danh được tổ chức với hơn 1.000 Doanh nghiệp tham gia bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm thể hiện sự hài hòa và ổn định giữa Doanh nghiệp và người lao động, luôn mang đến cho người lao động một môi trường làm việc ổn định nhất.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí khắt khe do các chuyên gia về lao động và công đoàn xây dựng. Bộ Tiêu chí đảm bảo phán ánh sâu sát tình hình thực tế sử dụng và đãi ngộ người lao động của doanh nghiệp trên các khía cạnh thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội và các hoạt động bồi dưỡng thể chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, bộ tiêu chí dành điểm ưu tiên đặc biệt đối với những doanh nghiệp có chế độ phúc lợi cho người lao động cao hơn và thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật.

 

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐTV PV Power (đứng giữa) – đại diện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động năm 2016

Danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” nhằm biểu dương và tôn vinh những doanh nghiệp (DN) có những nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Đó là những DN kết hợp hài hòa việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động; Đảm bảo mối quan hệ hài hòa lợi ích của DN, quyền lợi của người lao động (NLĐ), lợi ích xã hội; Góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của DN.

 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cùng Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vinh dự năm trong top 15 Doanh nghiệp xuất sắc nhất trong số 68 Doanh nghiệp lọt vào Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2016. Đồng thời là 02 trong 10 Doanh nghiệp được nhận Bằng Khen thực hiện tốt Bộ luật Lao động trong năm 2015 và 2016 do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng.

 

Đồng chí Phạm Hữu Bắc, Chủ tịch Công đoàn NT2 (đứng giữa) vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2016

Đối với PV Power, có thể nói danh hiệu cao quý này đã khẳng định được Tổng Công ty đã, đang và sẽ luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động góp phần mang lại sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với Công ty cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của PV Power.

Trong thời gian tới, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa những lợi ích này, đồng thời hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.