SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power NT2: Đại hội cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp (30/03/2016)

Ngày 25/03/2016, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Hoàng Xuân Quốc – TGĐ NT2 báo cáo tại Đại hội

Đông đảo cổ đông, chủ sở hữu của 233.156.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đến tham dự. Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

Ông Uông Ngọc Hải – CT.HĐQT báo cáo tại Đại hội

Năm 2016, bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất điện, NT2 sẽ chú trọng công tác đầu tư phát triển nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, nâng cao hơn nữa hiệu quả của toàn bộ dây chuyền công nghệ sẵn có, phát huy sáng kiến khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện cổ đông chi phối với 60% vốn điều lệ của NT2, đã phát biểu đánh giá cao những kết quả của NT2 đạt được trong năm qua và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho NT2 tiếp tục phát huy truyền thống lá cờ đầu của Điện lực Dầu khí, đạt được những kết quả SXKD ấn tượng và có những bước phát triển mới vững chắc trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Hòa – TGĐ PV Power, đại diện cổ đông chi phối phát biểu

Toàn cảnhĐHCĐ thường niên năm 2016 của NT2

Các cổ đông cũng đã được cấp nhật tình hình SXKD của Công ty trong quý I/2016. Tính hết ngày 24/3, sản lượng điện đạt 1.223 triệu kWh, ước cả quý đạt 1.330 triệu kWh (bằng 102% cùng kỳ 2015), vượt kế hoạch sản xuất điện quý I/2016 trước 8 ngày. Doanh thu bán điện cả quý ước đạt 1.376 tỷ đồng, bằng 78% doanh thu cùng kỳ 2015 do giá nhiên liệu khí giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận từ sản xuất điện ước đạt 312 tỷ đồng, tăng 45% so với kết quả cùng kỳ năm 2015 (212 tỷ đồng).