SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO NHU CẦU TỔ CHỨC HỘI THẢO (23/05/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức 2 hội thảo với các thông tin cơ bản như sau:

  1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 6-8/06/2019;
  2. Địa điểm tổ chức dự kiến: FLC Hạ Long;
  3. Số lượng người tham dự dự kiến: 80 người;
  4. Chương trình dự kiến: Chi tiết;
  5. Các hạng mục công việc cần thực hiện: Chi tiết;

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá và các tài liệu liên quan (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 26/05/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22240288                          Fax: 024.22210388

 

Bà Đào Thị Thanh Thuỷ – Ban Thương mại

ĐT: 0982.30.9298          email: daothithanhthuy@pvpower.vn

 

Ông Trần Phúc Thái – Văn phòng

ĐT: 0983.92.1303          email: tranphucthai@pvpower.vn

 

Trân trọng thông báo./.