SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức hội nghị Người lao động bất thường thông qua Phương án Cổ phần hóa (23/06/2017)

Ngày 22/6/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động bất thường để thông qua Phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty; Phương án sử dụng lao động, chế độ, quyền lợi của Người lao động sau Cổ phần hóa và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần.
Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Về phía PV Power có đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và sự tham dự của 91 đại biểu được triệu tập đại diện cho 1.193 Người lao động trong Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động trong khuôn khổ của pháp luật; tạo điều kiện để Người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người lao động trong quá trình Cổ phần hóa PV Power.
Sau quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Cổ phần hóa đã được phê duyệt, đến nay PV Power đã được Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1364/QĐ-BCT ngày 20/4/2017 về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam để cổ phần hóa, trên cơ sở đó PV Power đã xây dựng Phương án cổ phần hóa, tổ chức công khai và xin ý kiến đóng góp của toàn thể Người lao động từ 7/6/2017 đến 15/6/23017 để hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa, trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trình Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hội nghị đã nghe báo cáo về: (i) Phương án cổ phần hóa TCT, bao gồm: Thực trạng Tổng Công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; hình thức cổ phần hóa, phương án vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định; phương án sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa (2018-2022) và định hướng phát triển; (ii) Báo cáo phương án sắp xếp, sử dụng lao động sau cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (20/4/2017); Chế độ quyền lợi của người lao động khi cổ phấn hóa PV Power, bao gồm phương án chia Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động; mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên làm việc; (iii) Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

Đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty nêu rõ mục đích và ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty với công tác cổ phần hóa. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm của cán bộ, công nhân viên, Người lao động đối với các nội dung trình bày trong Dự thảo phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ trình bày tại Hội nghị. Thay mặt Ban Thường vụ, HĐTV, đồng chí kêu gọi toàn thể CBCNV tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đồng tâm hiệp lực để hoàn thành nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ đầu tư phát triển, công tác tái cơ cấu của Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao sự nghiêm túc, chuyên nghiệp trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Người lao động bất thường của PV Power. Đồng chí cho rằng, PV Power đã làm đầy đủ các quy trình, xây dựng kế hoạch liên tịch, phương án nhân sự, chính sách cho người lao động đây là việc làm quan trọng của Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn PV Power nhằm ổn định tư tưởng của người lao động, đảm bảo, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động sau cổ phần hóa, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đúng lộ trình IPO.
Hội nghị cũng đã nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động khi cổ phần. Hội nghị đã diễn ra cởi mở với nhiều vấn đề được Công đoàn và người lao động đặt ra để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi trong việc cổ phần hóa. Qua đó, hầu hết người lao động đều đã nắm bắt, hiểu rõ được chủ trương, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp cũng như chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, đồng thời biểu quyết thống nhất với tất cả các nội dung mà Đoàn Chủ tịch thông qua./.