SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức IPO thành công (31/01/2018)

Sáng ngày 31/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã được tổ chức thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá bình quân là 14.938 đồng/cổ phần.

Tham dự khai mạc phiên đấu giá có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hoà, Tổng giám đốc PV Power cùng các đồng chí Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng của PV Power, đại diện các đại lý đấu giá cùng đông đảo nhà đầu tư quan tâm.

Các Thành viên Hội đồng Chỉ đạo đấu giá kiểm tra các hòm phiếu.

PV Power là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với vốn điều lệ là hơn 23.418 tỷ đồng. Khối lượng chào bán ra công chúng chiếm 20% vốn điều lệ của Tổng công ty, giá khởi điểm là 14.400 đồng/ cổ phần, được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua hết với khối lượng đăng ký hơn 491 triệu cổ phần.

Ngay sau khi có kết quả của buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, PV Power tiếp tục triển khai các bước trong Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm việc hoàn tất các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu và chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thức đợt chào bán IPO, đồng thời phải hoàn tất việc chào bán 28,882% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Phiên IPO đã kết thúc với kết quả đấu giá như sau: