SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI KHU VỰC PHÍA NAM (21/04/2018)

 

Hướng tới tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp”, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn, An toàn sức khỏe môi trường cho cán bộ Công đoàn, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên khu vực phía Nam tại 2 địa điểm Cà Mau và Nhơn Trạch.

Hội nghị được tổ chức tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trong 02 ngày 17-18/4/2018 và tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau trong 2 ngày 19-20/4/2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Duy Hinh, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác ATVSMT và cán bộ công đoàn bộ phận, tổ công đoàn từ tổ phó trở lên, Trưởng/Phó Phòng ATMT, an toàn vệ sinh viên, tổ trưởng sản xuất của tại 4 Công ty: Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau), Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (PVPS – Ca Mau). Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (PV Power NT1) và Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2).

Toàn cảnh Hội nghị tại địa điểm Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được phổ biến về luật An toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn các cán bộ làm công tác an toàn, an toàn vệ sinh viên thực hiện nhiệm vụ an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Đồng thời, cán bộ công đoàn cơ sở đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm trong an toàn vệ sinh lao động và môi trường làm việc.

Hội nghị tại khu vực Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Do đặc thù sản xuất và kinh doanh điện năng, PV Power đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo vận hành nhà máy điện ổn định, hiệu quả. CBCNV của Tổng công ty thường xuyên được tập huấn, đào tạo công tác an toàn lao động, phòng ngừa sự cố. Mỗi CBCNV đều ý thức đến tổ chức mạng lưới,  hoạt động an toàn vệ sinh lao động, xem xét tai nạn lao động, phòng ngừa rủi ro./.