SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 (04/12/2013)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tính đến hết tháng 11/3013, PVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, vượt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Cụ thể, về sản xuất xăng dầu các loại đã hoàn thành trước kế hoạch 62 ngày, sản xuất điện hoàn thành trước 43 ngày, khí hóa lỏng (LPG) vượt 35 ngày, tổng doanh thu về đích trước gần 50 ngày.

Sản lượng dầu thô khai thác ước tính tháng 11 đạt 1,38 triệu tấn, 10 tháng đạt 15,18 triệu tấn; bằng 94,88% kế hoạch năm 2013; Sản lượng khai thác khí ước tính đạt 0,735 tỷ m3, 11 tháng là 8,818 tỷ m3 bằng 95,85% kế hoạch năm 2013.

Tính đến đầu tháng 11, PVN đã triển khai 10 dự án thu nổ địa chấn, với tổng khối lượng thu nổ được 8.648 km2 địa chấn 3D và 11.446 km địa chấn 2D; triển khai thi công 30 giếng khoan thăm dò, thẩm lượng, trong đó có 24 giếng khoan đã kết thúc và 6 giếng khoan đang tiến hành và hoàn thành 30 giếng khoan khai thác; đã phát triển và đưa 6 mỏ vào khai thác, trong đó mỏ Sư Tử Vàng Đông Bắc đã đưa vào khai thác.

Giá trị thực hiện đầu tư 11 tháng ước đạt trên 67,08 nghìn tỷ đồng, bằng 70,08% kế hoạch năm 2013; Giá trị giải ngân đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,30% kế hoạch năm 2013.

Tuy nhiên, hiện nay PVN đang gặp khó khăn trong việc xác định vốn bảo lãnh đối với dự án lọc dầu Nghi Sơn 2, mặc dù đã chọn được nhà thầu chính nhưng phía đối tác cho vay nước ngoài cần bảo lãnh và xác nhận của Bộ Tư Pháp đối với các văn bản pháp lý. Bên cạnh đó, là khó khăn trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện đang triển khai như Vũng Áng, Thái Bình...