SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 (02/07/2013)

 Chiều 1-7, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành hàng trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã ký 5 thỏa thuận và 3 hợp đồng dầu khí mới. Đưa 01 mỏ dầu mới vào khai thác (mỏ Hải Sư Trắng vào ngày 19/5/2013).

Sản lượng khai thác dầu ước tính tháng 6 đạt 1,36 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch tháng; tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,33 triệu tấn, bằng 102,6% kế hoạch. Sản lượng khai thác khí tính chung 6 tháng đầu năm ước đạt 5,25 tỉ m3.


Sản xuất dầu khí của PVN vẫn ổn định

Sản xuất điện tính chung 6 tháng đầu năm đạt 9,15 tỉ kWh; sản xuất đạm ước đạt 870 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tính chung 6 tháng đầu năm đạt 3,02 triệu tấn. Tổng doanh thu 6 tháng đạt 360.640 tỉ đồng.

Giá trị đầu tư xây dựng thực hiện 6 tháng ước đạt 23,8 nghìn tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn đã đưa vào khai thác mỏ Hải Sư Trắng (ngày 19/5), hoàn thành Nhà máy thủy điện Hủa Na (ngày 19/5), ký hợp đồng EPC dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ngày 27/01); khởi công dự án Hệ thống thu gom khí & phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102&106 giai đoạn 1 (ngày 11/01); khởi công công trình giàn đầu giếng mỏ Diamond (ngày 15/3); hạ thủy thành công chân đế Thăng Long (ngày 22/3); khởi công dự án Chế tạo chân đế Sư Tử Vàng Đông Bắc (ngày 17/4); đóng điện ngược (ngày 09/01) và thử áp lò hơi Tổ máy số 1 thành công dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 (ngày 20/02); khánh thành kho lạnh chứa LPG (ngày 20/3); khánh thành phân hiệu tại Nghệ An của Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (ngày 26/01)....

Bộ Công Thương đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012, đặc biệt là các chỉ tiêu về sản xuất đều có mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu về tài chính (doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thu ngoại tệ) đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2012, tốc độ tăng chưa cao (doanh thu toàn Tập đoàn tăng 1,7%) nguyên nhân chính là do giá dầu 5 tháng đầu năm đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012 (115USD/127,4USD- giảm 9,7%).

Hầu hết các đơn vị thành viên đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng về sản xuất và doanh thu. Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động khác của Tập đoàn được triển khai và kiểm soát theo kế hoạch đề ra.