SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN: Kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động nổi bật trong tháng 8/2014 (18/09/2014)

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch so với kế hoạch Chính phủ giao Tập đoàn cũng như vượt mức kế hoạch Tập đoàn phấn đấu. Các chỉ tiêu về tài chính: doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 88tháng đầu năm 2014

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 8/2014 Tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 21 giếng khoan.

Trong tháng 8/2014, đã đưa thêm 01 mỏ mới vào khai thác là mỏ Cendor II thuộc lô PM304 Malaysia từ ngày 28/8. Tính chung trong 8 tháng đã đưa 05 mỏ mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 8 đạt 2,16 triệu tấn, tính chung 8 tháng đạt 18,25 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 8 tháng và bằng 71% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất điện tháng 8 đạt 0,99 tỷ kWh, tính chung 8 tháng đạt 10,54 tỷ kWh, bằng 110% kế hoạch 8 tháng và 67,1% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 8 đạt 149,1 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 1,08 triệu tấn, bằng 103,1% kế hoạch 8 tháng và 71% kế hoạch năm (trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 573,7 nghìn tấn, bằng 107% kế hoạch; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 503,8 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch).

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 8 đạt 580 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 3,46 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 8 tháng và 75% kế hoạch năm (trong đó: từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 240 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 3,21 triệu tấn). Tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 8 tháng đạt 3,48 triệu tấn, bằng 119% kế hoạch 8 tháng và 72% kế hoạch năm.

Sản xuất xơ sợi tháng 8 đạt 7,39 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 22 nghìn tấn.

Giàn khai thác Mỏ Dừa

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 492 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 8 tháng và 74% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 112 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 8 tháng và 80% kế hoạch năm.

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo đúng nội dung và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 8 tháng đầu năm 2014 đạt 385 tỷ đồng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 8 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1950 tỷ đồng.

Hoạt động nổi bật tháng 8/2014

Ngày 1/8,đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Xuân Sơn làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại các đơn vị phía Nam: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE), Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao việc hoàn thành vượt mức kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2014 của các đơn vị. Đồng thời biểu dương những cách làm đúng, bước đi hay trong công việc mỗi ngày và công việc dài ngày, làm bước đệm để hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch chung của đơn vị và cả Tập đoàn.

Đoàn công tác Petrovietnam làm việc tại PV GAS

Ngày 2/8,Đoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư do ông Phạm Xuân Đương- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Ban Kinh tế T.Ư làm trưởng đoàn cùng Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn làm trưởng đoàn đã làm việc tại giàn Đại Hùng 1 (PVEP POC điều hành hoạt động) và Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard).

Tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao các kết quả, thành công mà các đơn vị đã đạt được, góp phần vào mục tiêu và nhiệm vụ hoàn thành sớm kết hoạch sản xuất năm 2014 của Tập đoàn; đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó ban Kinh tế T.Ư Phạm Xuân Đương cùng Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn (đứng)

chủ trì buổi làm việc tại PV Shipyard

Ngày 2/8, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phát hiện dòng dầu công nghiệp trong trầm tích Oligocene tại giếng khoan thăm dò Cá Tầm với lưu lượng khi thử vỉa ổn định và có trữ lượng khá, tại lô 09-3/12 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm

Từ ngày 02/8 đến ngày 08/8,Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn đi công tác tại Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Hợp đồng EPC của Dự án Liên hợp LHD Nghi Sơn (NSRP) tại Văn phòng các Nhà thầu EPC; Kiểm tra các công việc liên quan tới Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (BSR), bao gồm Dự án bổ sung phân xưởng thu hồi lưu huỳnh và công tác lập DFS cho Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Đồng thời, đoàn công tác cũng gặp gỡ các đối tác để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư cho các Dự án khâu sau của Tập đoàn, đặc biệt tìm là đối tác hỗ trợ tối ưu hóa sản xuất cho dự án Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (PVTEX).

Ngày 6/8tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn cùng lãnh đạo Tập đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Đây là chương trình làm việc, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) thường niên của HĐTV Tập đoàn với các đơn vị trực thuộc. Và đây cũng là buổi làm việc đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Sơn với PVEP trên cương vị Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn với PVEP

Ngày 07/8,tại cơ quan Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thị Kim Thoa đã chủ trì hội nghị kiểm tra và đánh giá tình hình triển khai dự án và tiêu thụ sản phẩm Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ.

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ có tổng đầu tư gần 325 triệu USD có công suất 500 tấn sản phẩm/ngày (150 nghìn tấn/năm). Nhà máy được đầu tư công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất của Cộng hòa liên Bang Đức và Thụy Sĩ.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Sinh Khang cam kết chất lượng sản phẩm

và nâng công suất nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ

Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 07/8,Tổ máy số 1 dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1 đã đạt công suất tối đa 600 MW và cao điểm vào lúc 20 giờ 47 phút đã đạt 631 MW, vượt hơn 100% công suất thiết kế (600 MW mỗi Tổ máy), đánh dấu một mốc quan trọng trong quá chạy thử, nghiệm thu và vận hành NMNĐ Vũng Áng 1.

Sáng 8/8,tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Khối thi đua các Tập đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 12/8,Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị trực tuyến nghiên cứu phương án tối ưu hóa vận hành Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ. Tại buổi làm việc Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng ghi nhận sản phẩm xơ sợi của PVTEX đã được khách hàng đánh giá cao những tiến bộ về chất lượng và yêu cầu Công ty tiếp tục nâng cao công suất vận hành, chất lượng sản phẩm, giữ gìn uy tín trên thị trường.

Toàn cảnh hội nghị tối ưu hóa vận hành Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 13/8,Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng chủ trì buổi họp với các đơn vị dịch vụ trong ngành, các công ty điều hành chung (JOC) tại phía Nam về tình hình thực hiện công tác dịch vụ 7 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2014 và công tác đấu thầu. Trong 7 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị dịch vụ dầu khí đạt 139,2 nghìn tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch 7 tháng đầu năm và 63% kế hoạch cả năm 2014, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 32,1% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại cuộc họp

Chiều 14/8,Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức hội nghị tổng kết Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 2 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất năm 2014 với kết quả đạt được là: gần 7.000 đầu mục công việc đã thực hiện; đa số các hoạt động bảo dưỡng đã diễn ra 24/24 giờ và do trên 3.400 nhân sự chuyên nghiệp của BSR, các nhà thầu, đối tác đảm nhận với quyết tâm cao nhất và cam kết hoàn thành xuất sắc các hạng mục công việc theo kế hoạch.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Trong hai ngày 15 và 16/8,nhân 45 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2014), cũng là 45 năm thực hiện Di chúc của Người, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu và các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội của Tập đoàn đã tới dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tại Khu di tích Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội là nơi Bác Hồ từng sống và làm việc (1960 - 1969).

Ngày 20/8,Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về 3 nhóm vấn đề chính: tái cấu trúc BSR, tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, giải pháp phát triển Nhà máy Ethanol Dung Quất và tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) về các nội dung: DQS đã hoàn thành sửa chữa và bàn giao tàu VSP-05, tàu Hoàng Sa cho khách hàng. Chính thức ký các hợp đồng thi công đóng mới 02 tàu dịch vụ đa năng 12.000 mã lực với Vietsovpetro, sửa giàn Đại Hùng cho PVEP POC, DQS cũng đã tiếp nhận và triển khai thi công sửa chữa giàn Cửu Long.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày 21/8,hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9; đồng thời kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Ngành Dầu khí Việt Nam 3/9/1975 - 3/9/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII, Hội thao Ngành Dầu khí và Phát động thi đua nước rút hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Vũng Tàu.

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

phát biểu Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII, Hội thao Ngành Dầu khí

và Phát động thi đua nước rút hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

Ngày 22/8,tại Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm về Lịch sử và Định hướng phát triển của ngành Dầu khí thảo luận về 4 vấn đề, đó là: Từ lịch sử phát triển của Tập đoàn Dầu khí, có thể rút ra những bài học gì cho ngày hôm nay; việc xây dựng kế hoạch có tính chiến lược cho Tập đoàn những năm tiếp theo cần tập trung vào các vấn đề gì; Các giải pháp là gì và có những kiến nghị gì.

Tọa đàm Lịch sử và Định hướng phát triển của ngành Dầu khí

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn và Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu chủ trì buổi tọa đàm

Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng đã tiếp ông Darius Adamczyk, Tổng giám đốc Honeywell PMT (Performance Materials and Technologies) và đoàn công tác cấp cao của Honeywell, Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Honeywell, đặc biệt trong khâu thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn cũng như các dự án khí. Lãnh đạo Honeywell mong muốn tìm hiểu và cập nhật về chiến lược phát triển của Petrovietnam trong thời gian tới, trên cơ sở đó tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Honeywell có thế mạnh như tự động hoá, tối ưu và nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến dầu khí cũng như hiệu suất vận hành bằng các giải pháp điều khiển/quản lý cao cấp .v.v…

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng (phải) và Tổng Giám đốc Honeywell PMT Darius Adamczyk

Trong hai ngày 22 và 23/8,tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí trong bối cảnh mới” và Lễ kỷ niệm “Ban Chế biến Dầu khí – 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của PetroVietnam”.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội thảo