SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN sẵn sàng trả lương cao cho cán bộ pháp chế giỏi (18/04/2011)

Ngày 15/04/2011, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác pháp chế lần thứ nhất. Tham dự và phát biểu tại hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng và đại diện một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương.

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế của PVN cho biết, Ban Luật trực thuộc Tcty Dầu khí Việt Nam (nay là PVN) đã được thành lập từ năm 2001, hiện nay sáp nhập với Ban Hợp tác quốc tế thành Ban Luật và Quan hệ quốc tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Với chức năng chính là tham mưu về công tác pháp lý cho Tập đoàn, góp phần đảm bảo cho các hoạt động của Tập đoàn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Ban đã và đang tham gia triển khai nhiều dự án lớn của Tập đoàn trong các lĩnh vực tìm kiếm – thăm dò dầu khí, vận chuyển, mua bán dầu khí, lọc – hóa dầu khí – điện – đạm ở trong nước và nước ngoài.

Còn ở các TCty, Cty thành viên của Tập đoàn, phần lớn bộ phận pháp chế đã được thành lập sau khi Nghị định số 122/2004/NĐ-CP được ban hành. Mô hình tổ chức khá đa dạng, chẳng hạn như Ban Luật của TCty Thăm dò Khai thác dầu khí, Ban Thanh tra Pháp chế của TCty Dầu Việt Nam, Ban Pháp chế của TCty Phân bón và Hóa chất dầu khí, Phòng Luật tại Vietsovpetro nhưng đều gách vác các nhiệm vụ quy định tại Nghị định 122, bao gồm triển khai công tác pháp chế nội bộ của đơn vị; rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật; ban hành, xây dựng các quy chế nội bộ

Phó Ban Luật và Quan hệ quốc tế Nguyễn Hải Âu khẳng định, bộ phận pháp chế của PVN đã có những đóng góp không nhỏ và sự phát triển của PVN nói riêng và ngành Dầu khí nói chung. Chính lãnh đạo của Tập đoàn đánh giá rằng, hệ thống bộ phận pháp chế của các đơn vị trong Tập đoàn đã trở thành một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của doanh nghiệp, góp phần không nhỏ vào thành công của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Xuân Hùng cũng thẳng thắn thừa nhận, một số văn bản pháp quy của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được ban hành song không được tổ chức pháp chế thẩm định nên vẫn còn sai sót. Ngoài ra, do chuyên môn của các đơn vị khác nhau nên chất lượng cán bộ pháp chế chưa đồng đều; chế độ đãi ngộ chưa tương xứng dẫn tới chưa thu hút được những nhân sự có trình độ cao về luật và ngoại ngữ vào làm việc cho bộ phận pháp chế.

Vì vậy, trong thời gian tới, ông Hùng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm hơn nữa đến công tác pháp chế; các văn bản pháp quy, quy chế trước khi ban hành phải có tư vấn của bộ phận pháp chế Đặc biệt, “quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn là sẵn sàng trả lương cao hơn cả Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc các đơn vị thành viên cho những cán bộ giỏi, đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ghi nhận những thành tích nêu trên trong công tác pháp chế của Tập đoàn, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận định, đây là một tổ chức pháp chế mạnh, tiêu biểu trong công tác pháp chế doanh nghiệp. Thứ trưởng mong muốn, lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa việc triển khai và đẩy mạnh công tác pháp chế của PVN lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Tập đoàn nói riêng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước nói chung.

(Theo Báo Pháp luật Việt Nam)