SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài (08/10/2014)

Ngày 7/10/2014 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra hội nghị bàn về Chiến lược đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài đến 2025 và định hướng đến 2035.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN; một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn đã nghỉ hưu; các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn và lãnh đạo một số đơn vị thành viên.

PVN sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài

Hội nghị đã nghe Ban Dự án Dầu khí Nước ngoài thay mặt lãnh đạp Tập đoàn trình bày tóm tắt dự thảo Chiến lược với 3 phần chủ yếu gồm: Kết quả thực hiện công tác đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài của PVN đến hết năm 2013 - kết quả, tồn tại, nguyên nhân và bài học; Chiến lược đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài đến năm 2025 và định hướng đến 2035 - bối cảnh, quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, định hướng triển khai, kế hoạch thực hiện, nhu cầu đầu tư, dòng tiền, các giải pháp thực hiện và phần các điều kiện thực hiện Chiến lược cũng như các đề xuất và kiến nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá bản dự thảo Chiến lược đã được soạn thảo rất công phu với nội dung chi tiết, toàn diện các vấn đề và có tầm nhìn xa. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho dự thảo, trong đó có những đóng góp cụ thể cho từng phần mục, cũng có những đóng góp về chủ trương, định hướng nhằm hoàn thiện Chiến lược quan trọng này.

Các ý kiến tập trung vào một số nhóm vấn đề như: PVN cần ưu tiên hướng đến những khu vực ta đang phát triển, các quốc gia có quan hệ chính trị tốt với Việt Nam, sẽ thuận lợi hơn về vấn đề tự điều hành các dự án; cần đầu tư cả “hai chân” trong nước và nước ngoài với mức độ tương xứng và hợp lý; tập trung vào các dự án tìm kiếm thăm dò hơn là đầu tư mua mỏ vì giá bán thường là rất cao, không phù hợp với khả năng của Việt Nam, lợi nhuận cũng không lớn; các dự án tìm kiếm thăm dò là gốc, mua mỏ chỉ là cơ hội; cần phải phân tích rõ ràng các ách tắc hiện nay để tháo gỡ; việc cần thiết đào tạo nguồn nhân lực giỏi, đặc biệt là người đứng đầu các dự án ở nước ngoài; Chiến lược cũng cần xác định rõ hơn khái niệm và mục tiêu an ninh năng lượng và mục tiêu lợi nhuận của các dự án; Chiến lược cần ngắn gọn, bảo đảm các mục tiêu tổng thể, các nghiên cứu chi tiết nên đưa vào các phụ lục.

Các đại biểu đặc biệt lưu ý đến vấn đề cơ chế và những vướng mắc, khó khăn hiện nay, vì vậy, Chiến lược đầu tư ra nước ngoài phải đạt hiệu quả kinh tế cao mới củng cố được niềm tin, thuyết phục được Chính phủ, Quốc hội mỗi khi xem xét điều chỉnh, tạo cơ chế và điều kiện thông thoáng, chủ động cao cho PVN.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã cảm ơn đóng góp rất có ý nghĩa của các đại biểu và khẳng định Tập đoàn đã và sẽ tiếp thu các ý kiến tâm huyết để hoàn thiện Chiến lược đầu tư ra nước ngoài và đưa vào Chiến lược phát triển chung của ngành Dầu khí trình Chính phủ.