SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Quy định khung giá điện từ các nguồn nhiệt điện, thủy điện (03/01/2017)

 

Theo quy định khung giá mới, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định theo các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện.

Cụ thể: chủng loại than sử dụng là than cám 6a.1, chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật đối với than Cám 6a.1 quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2015.

Giá than (bao gồm hao hụt, phí quản lý, bảo hiểm, không bao gồm cước vận chuyển) là: 1.301.665 đồng/tấn.

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.070 đồng/kWh.

Khung giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo về Cục Điều tiết Điện lực để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết.