SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Quý I/2017: PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch Chính phủ giao (01/04/2017)

Tổng sản lượng khai thác dầu khí của toàn Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I đề ra, sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 ước đạt 2,35 triệu tấn, tính chung quý I đạt 6,47 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch quý I, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,35 triệu tấn, tính chung quý I đạt 3,95 triệu tấn, vượt 5,0% kế hoạch quý I và bằng 27,8% kế hoạch năm. PVEP đạt 1,25 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch; Vietsovpetro đạt 1,18 triệu tấn dầu, vượt 1% kế hoạch; Biển Đông POC đạt 112,4 nghìn tấn quy dầu, vượt 6,2% kế hoạch; Rusvietpetro đạt 375 nghìn tấn, vượt 2% kế hoạch.

Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 1,0 tỷ m3, tính chung quý I đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch quý I. Hệ thống đường ống dẫn khí của Tập đoàn được vận hành an toàn, cung cấp ổn định khí cho các hộ tiêu thụ; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng qui trình và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định; sản lượng khí khô cung cấp đạt 2,48 tỷ m3, vượt 10,0% so với kế hoạch; LPG vượt 30% so với kế hoạch.

Về sản xuất điện tháng 3 đạt 2,06 tỷ kWh, tính chung quý I đạt 5,44 tỷ kWh; Sản xuất đạm tháng 3 đạt 152 nghìn tấn, tính chung quý I đạt 447 nghìn tấn, vượt 9,7% kế hoạch quý I; Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 585 nghìn tấn, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 15,5% kế hoạch quý I. Các nhà máy điện khí của Tập đoàn được vận hành an toàn với công suất tối ưu, sản lượng từ các nhà máy này trong quý I đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt 2,10 tỷ kWh, vượt 12% kế hoạch; Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt 809,3 triệu kWh vượt 7% kế hoạch; Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt 1,21 tỷ kWh, vượt 5% kế hoạch. Các đơn vị tham gia thị trường điện cạnh tranh của PVPower đã thực hiện tốt phương án chào giá, vận hành công suất tối ưu vào giờ cao điểm nên doanh thu từ các đơn vị này tăng so với kế hoạch quý I đề ra như: Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (tăng 3,6 tỷ đồng); Nhà máy điện Vũng Áng 1 (tăng 64,3 tỷ đồng); Nhà máy điện Hủa Na (tăng 7,2 tỷ đồng); Nhà máy điện Bắc Kạn (tăng 0,6 tỷ đồng).

Các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều vận hành an toàn; sản lượng sản xuất đạm, xăng dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I. Các chỉ tiêu tài chính (tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước) của các đơn vị BSR, PVFCCo, PVCFC đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai. Trong quý I/2017 các đơn vị chủ yếu tập trung nghiên cứu địa chất địa vật lý, lựa chọn vị trí các giếng khoan trong Chương trình công tác và ngân sách năm 2017 đã được phê duyệt; công tác khảo sát địa chấn dự án PVN-15 được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác phát triển mỏ được triển khai theo đúng chương trình công tác và ngân sách đã được duyệt. Trong quý I/2017, Vietsovpetro đã khoan thêm 21860 mét khoan khai thác, hoàn thành và đưa 05 giếng mới vào hoạt động, gồm: giếng 2017 (thuộc RP-2); giếng 34P (thuộc mỏ Thỏ Trắng-2); giếng 905, 906 và 907 (thuộc RC-9). PVEP đã và đang triển khai thu nổ thử để kiểm tra các thông số dự án vùng Trũng An Châu; đã hoàn thành khoan phát triển 02 giếng ở lô 16-1 là Tê Giác Trắng- H4-27P và giếng Tê Giác Trắng- H4-28P.

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Đinh Dậu được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị PVN đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) quý I đạt 116 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% kế hoạch quý I và bằng 27% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn quý I đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, vượt 16,0% kế hoạch quý I và bằng 27% kế hoạch năm và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch quý I và bằng 30% kế hoạch năm.

Quý I, PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, vượt 12,2% so với kế hoạch.

Các dự án đầu tư của PVN và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.