SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỦA PV POWER (15/11/2018)

Ngày 14/11/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1375/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của PV Power.

Văn bản chi tiết:

20181115-pow-tb-nhan-ho-so-dkny