CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường lần thứ V (15/12/2010)

Ngày 15/12/2010, tại TP. Vinh (Nghệ An) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường lần thứ V. Đến dự có các đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Hà Duy Dĩnh, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện các Ban chuyên môn thuộc Tập đoàn, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách và ban chuyên trách về An toàn-Sức khỏe-Môi trường của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2010, công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) đã có nhiều tiến bộ, thích ứng với những chuyển biến lớn trong quá trình xây dựng Tập đoàn kinh tế, với những thay đổi cả về môi trường tổ chức, hình thức quản lý, quy mô hoạt động và phạm vị hoạt động sản xuất kinh doanh. Kể từ Hội nghị lần thứ 4, tháng 12/2009 đến nay, công tác ATSKMT của Tập đoàn đã thu được những kết quả quan trọng đó là: Về tổ chức bộ máy quản lý, 100% các đơn vị đã thiết lập được bộ máy quản lý ATSKMT theo yêu cầu của pháp luật, quy định của Tập đoàn. Các tổng công ty đã kịp thời đổi mới công tác quản lý theo mô hình và nhiệm vụ mới. Nhiều đơn vị đã xây dựng, áp dụng và liên tục hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế. Các đơn vị thành viên thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Tập đoàn cũng đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ATSKMT đạp ứng các yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, yêu cầu quản lý đặc thù của Tập đoàn. Các đơn vị thành viên đã tích cực hưởng ứng các phong trào ATSKMT do nhà nước, các Bộ, Ngành phát động trong năm 2010 như: Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN, Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, tổ chức các cuộc thi ATVSMT giỏi.

Về hợp tác quốc tế, Tập đoàn đang tiếp tục triển khai giai đoạn III của dự án “Trợ giúp phát triển hệ thống quản lý an toàn và môi trường cho ngành công nghiệp dầu khí” do Nauy trợ giúp. Tiếp tục thực hiện dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) cho dự án thu gom khí đồng hành mỏ Rạng Đông và triển khai các dự án mới.

Trong thời gian tới, để góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn, công tác ATSKMT sẽ được triển khai với trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra ATSKMT. Tiếp tục rà soát, chỉnh lý và ban hành bổ sung các văn bản của Hệ thống quản lý ATSKMT cấp Tập đoàn và các đơn vị thành viên, chú trọng vào việc thống nhât công tác lập kế hoạch, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu ATSKMT tập trung, điều tra tai nạn/sự cố, kiểm toán ATSKMT. Xây dựn văn hóa an toàn trong toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn. Tổ chức các loại hình đào tác thích hợp với từng đối tượng, quan tập đặc biệt đến xá cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách. Đôn đốc hỗ trợ để mọi thành viên của Tập đoàn xây dựng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức thực hiện kiểm toán, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chuyên đề các đơn vị thành viên và các Nhà thầu Dầu khí chú trọng các hoạt động rủi ro cao. Tiếp tục cập nhật và hoàn thiện các kế hoạch nâng cao năng lực ứng cứu khẩn cấp và ứng phó dầu tràn của Tập đoàn cũng như các các đơn vị thành viên. Tổ chức nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng đối với các giải pháp công nghệ có tính an toàn tự thân, thân thiện với môi trường. Có các giải pháp thích hợ để nâng cao nhận thức về ATSKMT cho tất cả cán bộ, nhân viên và công nhân, lao động của cả Tập đoàn và các đối tác, để công tác ATSKMT không chỉ la trách nhiệm của lãnh đạo các cấp mà trở thành nghĩa vụ, ý thức tự giác của mọi người.

Với nhiều cố gắng và thành công trong năm qua 27 đơn vị, 58 cá nhân đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Bằng khen và 11 tập thể, 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vinh dự có đồng chí Phạm Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc được nhận bằng khen của Bộ Công thương; nhiều cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị thành viên được Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng bằng khen.

Đồng chí Phạm Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc PV Power nhận Bằng khen của Bộ Công thương