SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam: Năm 2011 phấn đấu đạt tổng doanh thu gần 500 nghìn tỷ đồng (26/01/2011)

(HNM) - Năm 2010, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu của tập đoàn đạt trên 478 nghìn tỷ đồng (bằng 145% kế hoạch năm), tương đương 24% GDP cả nước; nộp ngân sách nhà nước đạt trên 128 nghìn tỷ đồng (bằng 134% kế hoạch năm), chiếm khoảng 34% tổng thu ngân sách nhà nước; thu ngoại tệ đạt 9,22 tỷ USD, tương đương với 13% kim ngạch xuất khẩu cả nước...


Trong các chỉ tiêu kinh doanh, tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2010 đạt 24,41 triệu tấn, đạt mốc khai thác tấn dầu thô thứ 260 triệu và ngày 22-10-2010; cung cấp khí thô cho các hộ tiêu thụ đạt 9,29 tỷ mét khối; sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 12,55 tỷ kWh... So với chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010, doanh thu toàn tập đoàn tăng bình quân 28%/năm.

Trong kế hoạch năm 2011, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu khai thác dầu khí đạt 23,2 triệu tấn trong đó dầu thô là 15 triệu tấn, khí thô là 8,2 tỷ mét khối, sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 12,3 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 486 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 101,2 nghìn tỷ đồng... Để đạt được mục tiêu đó tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát, tái cơ cấu các đơn vị cho phù hợp, tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên...

(Theo Hanoimoi)