SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho 115 cá nhân (23/09/2011)

Ngày 22/09/2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 8602/QĐ-DKVN về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho 115 cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vinh dự có 6 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương, đó là:

- Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty.

- Nguyễn Ngọc Trung, nguyên Trưởng Ban Thương mại Tổng Công ty

- Bùi Tuấn Ngọc, Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí

- Dương Anh Tuấn, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh-Công ty CP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí

- Trần Quốc Bình, Nhân viên Ban Tổng hợp-Công ty CP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí

- Hoàng Xuân Quốc, Giám đốc Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.