SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tập đoàn Dầu khí VN khẳng định: Không đầu tư trực tiếp vào các dự án BĐS (13/04/2011)

(HNM) - Theo lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong PVN hiện nay chỉ có một đơn vị thành viên duy nhất thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh bất động sản là Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

PVN hiện đang nắm giữ 41,21% vốn điều lệ (VĐL) của PVC và PVN đã có chủ trương tiếp tục thực hiện giảm tỷ lệ nắm VĐL của PVC xuống còn dưới 30% VĐL. PVC hiện có 16 công ty con, trong đó có 5 công ty thực hiện kinh doanh bất động sản. Việc PVC đầu tư vào các công ty còn lại (với tỷ lệ vốn góp dưới 20% và không chi phối) có dự án bất động sản chỉ là các khoản đầu tư tài chính của PVC vào các doanh nghiệp có ngành nghề tương tự. Các đơn vị này không phải là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ví dụ như: Công ty CP Hồng Hà dầu khí (PHH), Công ty CP Đầu tư thương mại dầu khí Sông Đà (PVSD), Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Nghệ An Hiện tại Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Nghệ An (PVNC) không là đơn vị thành viên của PVC.

Để tập trung mọi nguồn lực vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của các đơn vị thành viên, trong thời gian qua Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành viên không được cùng tham gia góp vốn vào một doanh nghiệp và vào lĩnh vực không phải nhiệm vụ chính, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn tồn tại một số đơn vị có vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong ngành. Đó là một số công ty thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, quản lý và vận hành khu nhà ở cho CBCNV đang làm việc tại khu công nghiệp, nơi có các dự án của các đơn vị thành viên. Các công ty này thực chất là công ty dịch vụ quản lý và vận hành các tòa nhà, không phải là các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản. Thực tế, hoạt động kinh doanh của các công ty con thuộc Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) có nhiệm vụ kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ catering, phục vụ ăn uống dịch vụ quản lý, vận hành các tòa nhà của Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị trong ngành dầu khí. Công ty CP Đầu tư và tư vấn tài chính dầu khí Việt Nam (PVFC Invest) là một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và đầu tư, vì vậy việc mở sàn giao dịch bất động sản là một trong những hoạt động của PVFC Invest nhằm thu phí tư vấn, không phải là thực hiện đầu tư bất động sản.

Năm 2008, PVN đã triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng sắp xếp các đơn vị tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh liên quan vào một đầu mối. Thực hiện chủ trương đó, những đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có dự án bất động sản hoặc vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã và đang thực hiện chuyển nhượng lại các dự án hoặc các khoản đầu tư tài chính cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ví dụ: đã chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam tại Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí (PVPower Land), chuyển phần vốn góp của Tổng Công ty Tài chính cổ phần dầu khí tại Công ty cổ phần Bất động sản tài chính dầu khí (PVFC Land) cho PVC. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp tại các công ty khác cho PVC. Còn một số đơn vị chưa hoàn thành việc chuyển nhượng vì còn vướng những cam kết đầu tư với các địa phương, tuy nhiên Tập đoàn đã chỉ đạo tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác này trong năm 2011. Để không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Tập đoàn, PVN đã yêu cầu các đơn vị phải thay đổi tên gọi hoặc chấm dứt sử dụng thương hiệu (sau khi tái cấu trúc) nếu không còn vốn góp hoặc còn rất nhỏ.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định: Tập đoàn không đầu tư trực tiếp vào các dự án kinh doanh bất động sản, đồng thời không dùng vốn dành cho các hoạt động dầu khí để đầu tư kinh doanh bất động sản trong ngành.

(Theo Báo Hà nội mới)