SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II (29/07/2015)

Từ 29 đến 31/7/2015, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến thời điểm này, Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện và hoàn thành nghiêm túc, kỹ càng và chu tất toàn bộ công tác chuẩn bị đại hội...

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 29/9/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đại hội.

Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 41-KL/TW (Khóa IX) về chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 và ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2035.

Trụ sở Tập đoàn trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia lần thứ II

Trước hết cần khẳng định, 27 đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc (100%) Đảng bộ Tập đoàn từ tháng 4 đến hết tháng 6/2015 thành công tốt đẹp chính là tiền đề, là cơ sở nền tảng thể hiện tâm huyết và trí tuệ của gần 15 ngàn đảng viên trong toàn hệ thống chính trị trước đại hội lần này. Kết quả ấy làm lan tỏa mạnh mẽ trong cả Tập đoàn một tinh thần quyết tâm hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến những mục tiêu mới, kế hoạch mới nhằm xây dựng, phát triển ngành Dầu khí Việt Nam lên tầm cao mới.

Càng gần đến ngày khai mạc đại hội, những người lao động Dầu khí dễ dàng cảm nhận không khí chuẩn bị tích cực, khẩn trương bao trùm toàn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thiện bản báo cáo chính trị trình đại hội với những đánh giá sâu sắc và toàn diện về thành tựu mọi mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm qua, nêu bật ý nghĩa cũng như tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với ý chí và tinh thần quyết tâm cao. Nội dung các văn kiện và quy trình công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Đến nay, các văn kiện đại hội đã được in ấn đầy đủ, trang trọng.

Từ ngày 22/7, Đảng ủy Tập đoàn đã lên lịch tiến độ chi tiết các công việc chuẩn bị trước thềm đại hội và kịch bản tổ chức đại hội, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội, hướng dẫn đại biểu thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng tại đại hội, hướng dẫn của ban kiểm phiếu tổ chức bỏ phiếu… Hiếm có sự kiện nào được chuẩn bị công phu, bài bản đến như vậy. Với khoảng gần 50 trang A4, những tài liệu này được soạn thảo với lượng định rõ ràng và phân công cụ thể từng đầu mục công việc để ban tổ chức hình dung toàn cảnh diễn biến sự kiện.

Các tổ công tác giúp việc về nội dung đại hội, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền về đại hội, về lễ tân, hậu cần, kỹ thuật và phục vụ đại hội đã được phân công cụ thể chức trách của từng tổ, từng cá nhân. Đến nay, mọi chương trình đều đã được rà soát kỹ càng, kiểm tra, khớp nối và tổng duyệt. Thậm chí, các phương án dự phòng phát sinh đột xuất cũng được đề ra, ví dụ như nếu trong đêm có mưa, giông, tổ tuyên truyền có phương án xử lý, thay ngay đối với cờ, phướn, hoa ở tất cả các điểm tuyên truyền và xung quanh hội trường.

Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn đều có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội. Với chủ đề của Tháng Thanh niên 2015 là “Tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn TNCS HCM Tập đoàn đề nghị các các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên Dầu khí thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua và chương trình hành động năm 2015 do Tổng giám đốc Tập đoàn phát động. Đồng thời, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp của Tập đoàn; xông pha, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Diễn đàn thanh niên “Tiến bước dưới cờ Đảng” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Diễn đàn đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ đoàn chuyên trách và đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn.

Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa lần thứ V” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức, là sự kiện lớn chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn. Chủ đề của Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ V là ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi ngành nghề và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của cán bộ, công nhân, viên chức lao động ngành Dầu khí Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện được đánh giá lớn nhất của Công đoàn Dầu khí với nhiều chương trình chuẩn bị rất công phu.

Ngoài ra, hàng loạt công trình trọng điểm của ngành như công trình sửa chữa giàn Đại Hùng-01, sửa chữa, hoán cải FSO PVN Đại Hùng Queen… đã được gắn biển công trình chào mừng đại hội.

Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm trước, trong và sau Đại hội. Bên cạnh việc chuẩn bị những nội dung tuyên truyền phong phú cho các phương tiện thông tin đại chúng, những hình thức băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích được in ấn trang hoàng rực rỡ trong và ngoài hội trường, tại các tuyến đường xung quanh, tại khu vực trụ sở Tập đoàn và trụ sở các đơn vị thành viên. Kỷ yếu “Từ Đại hội đến Đại hội” được in ấn trang trọng với nội dung hết sức phong phú. Triển lãm gần 400 bức ảnh về Tập đoàn cũng đã hoàn tất. Các phim tài liệu, slide trình chiếu được thực hiện đều mang đậm ấn tượng về các mặt hoạt động của Tập đoàn.

Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một sự kiện trọng đại, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn, ý chí và khát vọng của Đảng bộ và hơn 60 ngàn người lao động dầu khí, động viên toàn ngành đẩy nhanh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015 để tạo đà cho giai đoạn 2015 - 2020. Đây thực sự là đại hội của giai đoạn phát triển mới, khí thế mới, là đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và với trách nhiệm cao nhất nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học - công nghệ, sức cạnh tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế, là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành Dầu khí, là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.