SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ (13/11/2015)


         Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-ĐLDK-HĐTV ngày 06/10/2015 của Hội đồng thành viên PV Power về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí, Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau:
          1.    Tên tổ chức phát hành    : Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí
Địa chỉ    : Tầng 10 Tòa Nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại    : 04 2224 9288        Fax: 04 2224 9211
          2.    Ngành nghề kinh doanh chính    : Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn giám sát, khảo sát; Tư vấn, lập dự án đầu tư, thiết kế và thẩm tra
          3.    Vốn điều lệ công ty    : 25.600.000.000 đồng   (Hai mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
          4.    Số cổ phiếu của PV Power tại Công ty cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí: 1.960.000 cổ phiếu
          5.    Điều kiện tham dự đấu giá    : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí
          6.    Tổ chức tư vấn    : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
          7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá
- Loại cổ phần chào bán    : Cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm    : 1 đồng/cổ phần
- Mệnh giá    : 10.000 đồng    - Số lượng mua tối thiểu    : 10.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá    : 1.960.000 cổ phần    - Số lượng mua tối đa    : 1.960.000 cổ phần
          8.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
- Thời gian    : Bắt đầu 9h00 ngày 13/11/2015    đến 16h00 ngày 03/12/2015
- Địa điểm    : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          9.    Nộp phiếu tham dự đấu giá tại
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 14h30 ngày 09/12/2015.
          10.    Tổ chức đấu giá
- Thời gian     :  14h00’ ngày 10/12/2015
- Địa điểm     : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 11/12/2015 đến 16h00 ngày 17/12/2015
           12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc    : Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 17/12/2015
 (Nhà đầu tư có thể xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.vcsc.com.vn, www.pv-power.vn)