SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ (24/06/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đăng tải kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho PV Power tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội với nội dung như sau:

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ Cơ quan Tổng công ty tại tầng 7,8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  2. Tổng chi phí bao gồm VAT: 863.808.000 đồng

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi ba triệu tám trăm linh tám nghìn đồng chẵn./.)

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2021.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)