SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo thương hiệu PV Power trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam (28/06/2018)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo thương hiệu PV Power trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam với nội dung chi tiết như sau:

  1. Tên gói thầu: Quảng cáo thương hiệu PV Power trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

       Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2018.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 7/2018 đến hết tháng 12/2018.