SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành năm 2019 cho phần mềm TCKT SAP B1. (20/12/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA nhà cung cấp Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành năm 2019 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành năm 2019 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Giá trị (dịch vụ không chịu VAT): 895.000.000 VNĐ.
         Bằng chữ: Tám trăm chín lăm triệu đồng.
  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty CP Giải pháp truyền thông APZON.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước 31/12 /2019.