SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (27/09/2019)

  1. Tên gói thầu: Tổ chức Hội thảo đánh giá công nghệ Nhà máy điện sử dụng nhiên liệu LNG và Hội nghị Khoa học công nghệ – kỳ họp 3 nhiệm kỳ 2019 – 2023.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế 10% GTGT): 869.421.300 đồng

Bằng chữ: Tám trăm sáu chín triệu bốn trăm hai mốt ngàn ba trăm đồng.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Thành phố Cần Thơ
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.