CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu duy trì, thay thế các thiết bị an ninh mạng, kết nối máy chủ. (17/09/2020)

1.     Tên gói thầu: “Duy trì, thay thế các thiết bị an ninh mạng, kết nối máy chủ cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các Chi nhánh”

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 8.660.300.000 đồng

Bằng chữ: Tám tỷ sáu trăm sáu mươi triệu ba trăm nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực       Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.     Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý III+IV/2020.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.