SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc (20/12/2019)

1.     Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 755.832.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm năm năm triệu tám trăm ba hai nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (áp dụng theo quy trình rút gọn) cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.