SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THOÁI VỐN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (09/06/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP xin thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào như sau:
  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thoái vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 385.000.000đ .
(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng./.)
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong năm 2021.