SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói thầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power TSC (14/10/2020)

PV Power TSC xin thông báo về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói thầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với các nội dung như sau:
-       Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Hải Ngân.
-       Giá đề nghị trúng thầu: 462.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng). Trong đó:
+      Giá trị trên đã bao gồm: thuế GTGT, chi phí nhiên liệu, lương của lái xe, chi phí sửa chữa/bảo dưỡng, chi phí bảo hiểm các loại.
+      Giá trị trên không bao gồm: số km chạy vượt trong tháng, phí bảo trì đường bộ, vé cầu phà, vé đỗ, vé cao tốc, vé sân bay… phí gửi xe (nếu có), lương ngoài giờ của lái xe và lưu đêm của lái xe theo yêu cầu công việc.
-       Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
-        Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.