CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “ Phần mềm quản lý văn phòng điện tử” (06/08/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Phần mềm quản lý văn phòng điện tử” với các nội dung như sau:

–     Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

–      Giá đề nghị trúng thầu: 1.230.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng).

–     Loại hợp đồng: Trọn gói.

–     Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.