SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần dịp Tết 2020 (17/01/2020)

1.     Tên gói thầu: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 367.840.000 đồng.

    Bằng chữ: Ba trăm sáu bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.