SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Khóa huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021” (20/05/2021)

  • Bên Mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC). 
  • ​Tên gói thầu: “Khóa huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021”. 
  • Giá gói thầu: 98.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng chẵn) (Đã bao gồm thuế GTGT). 
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC. 
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH An toàn, Môi trường và Đào tạo Mastco 
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2021. 
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trước 30/7/2021. 
  • Địa điểm huấn luyện: Tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.