SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng” của PV Power TSC (04/05/2021)

PV Power TSC thông báo về việc

Yêu cầu báo giá Gói thầu ”Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng” của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổngcông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàngcạnh tranh rút gọn(nộp báo giá) cho gói thầu Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tại tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt NamPhạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. 3. Loại hợp đồng:Trọn gói.
  4. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
  5. Đính kèm: Yêu cầu báo giá. 
bao-gia