SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo KHLCNCC gói thầu “May đồng phục cho CBCNV PV Power TSC năm 2021” của PV Power TSC (20/05/2021)

  • Bên Mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC). 
  • ​Tên gói thầu: “ May đồng phục cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2021“. 
  • Giá gói thầu: : 657.800.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%). (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn). 
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC. 
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh (rút gọn). 
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II/2021. 
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 40 (Bốn mươi) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư gửi danh sách may từng đợt sang Nhà cung cấp, tối đa 03 đợt trong năm 2021.