SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu cải tạo văn phòng làm việc (30/11/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu cải tạo phòng làm việc tại tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí , số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội với các nội dung chi tiết như sau:

  • Diện tích cải tạo văn phòng tại tầng 8 &9 là: 86 m2
  • Chi tiết bản vẻ mặt bằng cải tạo 02 phòng làm việc văn.

3- Thời gian thực hiện gửi báo giá: Từ 08 h00 ngày 30/11/2020 đến 09h00 ngày 07/12/2020.

Đề nghị các đơn vị nếu quan tâm đến nội dung công việc trên thì gửi đề xuất báo giá chi phí cải tạo phòng làm việc của Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 07/12/2020.

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)