SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thuê 02 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. (05/02/2020)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP dự kiến có nhu cầu thuê 02 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung chi tiết như sau:

Loại xe: Xe ô tô Toyota Innova 2.0E hoặc xe Toyota Innova 2.0G.

     Thuê xe ô tô kèm theo lái xe.

     Thời gian làm việc: Từ 07h00 đến 18h00.

     Thuê xe tháng bao gồm: Số km chạy giới hạn trong tháng tối thiểu là 3.000km/tháng/26 ngày (không bao gồm ngày Chủ nhật, Lễ, Tết). Đã bao gồm: chi phí nhiên liệu, lương của lái xe, sửa chữa/bảo dưỡng, bảo hiểm các loại.

     Thời gian dự kiến thuê: từ 12 – 24 tháng.

     Hình thức thanh toán: 01tháng/lần.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 15/02/2020.
Trân trọng thông báo./.

Đầu mối liên hệ: Lê Ngọc Huy – Văn phòng ; Điện thoại: 0961.269.288