SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thuê đơn vị tổ chức Hội thảo chuyên đề (08/03/2021)

Thông báo nhu cầu thuê đơn vị tổ chức hội nghị chuyên đề

Hiện nay PV Power đang có nhu cầu thuê đơn vị tổ chức hội nghị chuyên đề với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 03 ngày. Dự kiến ngày 24-26 tháng 3 năm 2021;
  2. Địa điểm dự kiến: Thành phố Vinh;
  3. Số lượng đại biểu dự kiến: 70 người;
  4. Chi tiết hạng mục công việc xin xem tại đây.

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h ngày 11/3/2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Trần Thị Thanh Nga

Văn phòng – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tranthithanhnga@pvpower.vn