SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power (26/01/2022)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 của PV Power, cụ thể như sau: + Xây dựng ý tưởng chủ đạo của Báo cáo thường niên. + Thiết kế tổng thể và chi tiết. + Đánh máy và sắp chữ. + Hình ảnh và đồ họa. + Tư vấn và hiệu đính nội dung tiếng Việt đảm bảo tính nhất quán về văn phong, chính tả, ngữ pháp xuyên suốt Báo cáo thường niên. + Chụp ảnh Ban Lãnh đạo PV Power. + Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. + Thiết kế bản tiếng Anh. + Đọc bản dự thảo để soát xét toàn bộ nội dung, thiết kế, bố cục tổng thể BCTN. In 01 bản mầu dự thảo tiếng Việt và 01 bản mầu dự thảo tiếng Anh trên giấy kích thước A4 để PV Power duyệt trước khi in ấn. + In ấn: In 2 mặt chất lượng cao. 50 bản tiếng Việt và 50 bản tiếng Anh. Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 28/01/2022. * Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phượng / chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch ĐT: 0989786879; Email: nguyenthiphuong@pvpower.vn