SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ LÀM PHIM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA PV POWER NĂM 2021 (07/05/2021)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tìm đơn vị làm phim quảng bá thương hiệu và hoạt động SXKD của PV Power năm 2021.

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 17h ngày 13/05/2021

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thanh Huyền – Văn phòng Tổng công ty

ĐT: 096.600.1995

Email: nguyenthanhhuyen@pvpower.vn