SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị sản xuất phim tài liệu nhân kỷ niệm 15 năm thành lập TCT (08/04/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện sản xuất phim tài liệu nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty với một số nội dung như sau:- Chi phí sản xuất tiền kỳ/sáng tạo nội dung- Chi phí nhân sự (Quay tại nhà máy và Quay tại studio)- Chi phí thiết bị- Chi phí sản xuất TVC- Chi phí hậu cần, vận chuyển…Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 17h ngày 13/04/2022Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:Nguyễn Thanh Huyền – Văn phòng Tổng công tyĐT: 096.600.1995Email: nguyenthanhhuyen@pvpower.vn