SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2019 CỦA PV POWER (17/04/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và kế hoạch Quý II/2019.

CHI TIẾT:

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2019