SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI WEBSITE VỀ NHU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN THOÁI VỐN (04/05/2021)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung sau:

1/ Nội dung 1: Tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần  EVN Quốc tế

  • Nội dung: Tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế
  • Mục đích: Thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

2/ Nội dung 2: Tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế

  • Nội dung: Tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế
  • Mục đích: Thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 15h00 ngày 07/5/2021

* Thông tin liên hệ:

Bà Vũ Thúy Quỳnh / chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch

ĐT: 0942020289; Email: vuthuyquynh@pvpower.vn