SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thử vỉa thành công giàn Songa Mercur – thềm lục địa Việt Nam (29/08/2014)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, giàn Songa Mercur, ngoài khơi Việt Nam vừa được nhà thầu thử vỉa thành công.

Đây là giàn khoan đang làm công tác tìm kiếm thăm dò của các nhà thầu Nhật Bản là Idemitsu Oil and Gas Co. Ltd; Nipon Oil Exploration Ltd; Teikoku Oil Co. Ltd, tại lô khí Lô 05-1b&05-1c thuộc Bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam. Nhà thầu Idemitsu là đơn vị điều hành. Trải qua gần chục năm, kể từ khi hợp đồng được ký kết, đến nay, mới thử vỉa thành công, qua thử vỉa, cho thấy có khi đốt và condensat.

Một số hình ảnh:

Ông Vũ Khánh Trường Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng nhà thầu Idemitsu thử vỉa thành công

Dầu Condensat từ thử vỉa

Giàn Songa Mercur

Ngọn lửa thử vỉa