SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thuê đơn vị thẩm định giá bán khởi điểm thanh lý TSCĐ, CCDC (03/07/2020)

1.     Tên công việc: Thuê đơn vị thẩm định giá bán khởi điểm thanh lý TSCĐ, CCDC của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty theo danh mục tài sản chi tiết đính kèm.

2.     Tổng chi phí bao gồm VAT: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng./.)

3.     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Đàm phán trực tiếp với Công ty Cổ phần     Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Thăng Long.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 7 năm 2020.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Liên hệ: Nguyễn Thị Bích - Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276