SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu “Mua thiết bị và phần mềm tin học phục vụ công việc tại Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam” (22/12/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu “Mua thiết bị và phần mềm tin học phục vụ công việc tại Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”, nội dung cụ thể như sau: - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Bên mời thầu) mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) cho Gói thầu: “Mua thiết bị và phần mềm tin học phục vụ công việc tại Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí  Việt Nam”; - Các nhà thầu có khả năng và quan tâm gói thầu nêu trên xin gửi văn bản đề nghị tham gia gói thầu đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 09h00 ngày 27/12/2017 để được nhận Bản yêu cầu báo giá (miễn phí). Thông tin chi tiết Liên hệ: Đào Thị Thanh Thủy, Điện thoại: (024) 22210288 máy lẻ (6737), Mobile: 0982309298.