SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ (05/09/2016)


          Sáng ngày 05/9/2016, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Ban Pháp chế và Quan hệ công chúng thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cùng các quyết định về công tác cán bộ.
          Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐTV và đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phùng Văn Đức, Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch giữ chức Trưởng Ban Pháp chế và Quan hệ Công chúng. Đồng chí Ngô Thế Linh – Phó Chánh Văn phòng TCT và đồng chí Võ Thị Tú Oanh – Phó Trưởng Ban Thương Mại TCT giữ chức Phó Ban Pháp chế và Quan hệ công chúng.
          Đồng thời, tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Công Dũng – Phó Trưởng Ban Thương mại được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch. Bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Nghĩa giữ chức Phó Trưởng Ban Thương Mại Tổng Công ty.

 
Đồng chí Hồ Công Kỳ và đồng chí Nguyễn Xuân Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho 05 đồng chí được bổ nhiệm

          Ban Pháp chế và Quan hệ công chúng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng Công ty về công tác Pháp chế, Quan hệ công chúng (PR); Phát triển thương hiệu; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác đối ngoại và quan hệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đã thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty gửi lời chúc mừng đến 05 đồng chí đã được bổ nhiệm vào các vị trí mới. Đồng chí giao nhiệm vụ, chỉ đạo và mong muốn rằng 05 đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến cho sự phát triển của Ban nói riêng và của Tổng Công ty nói chung.
          Việc thành lập Ban Pháp chế và Quan hệ công chúng là sự cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trước mắt và lâu dài, đảm bảo cho sự phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay và đặc biệt khi Tổng Công ty trở thành Tổng Công ty Cổ phần.
          Thay mặt cho 05 đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng chí Phùng Văn Đức bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty. Đồng chí Phùng Văn Đức hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, cũng như sự cộng tác , giúp đỡ của tập thể CBCNV để đồng chí cùng các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.